Make your own free website on Tripod.com


Internet adalahsatu kemudahan komunikasi dan sumber maklumat yang
besar dan semakin lama semakin penting. Berjuta-juta manusia di merata dunia
sedang menggunakan perkhidmatan internet. Walaupun sekolah ini terletak
di luar bandar, kita tidak boleh terlepas daripada mendengar mengenai
perkembangan internet berlaku setiap hari dalam media massa. Salah satu
perkara yang sering diperkatakan ialah bagaimana internet boleh
dimanfaatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar
di sekolah.
Alhamdulillah, nampaknya SMK Paya Keladi tidak ketinggalan dalam
usaha ke arah kemudahan ini.Saya harap dengan adanya internet, ia boleh
memberi manfaat kepada sekalian anggota SMK Paya Keladi dan merapatkan
serta memudahkan lagi hubungan antara sekolah-sekolah Rangkaian Mutiara,
PSPN, PPD dan JPN.
Saya yakin SMK Paya Keladi akan semakin maju dan cemerlang dalam
segala bidang dengan adanya rangkaian ini.

PENGETUA
SMK Paya Keladi

 aluan

 latar
 keluarga

 home

 berita
 akademik

 aktiviti

 websites