Contoh-contoh burung adalah seperti merpati, gagak, helang, itik, ayam dan lain-lain lagi.

Antara ciri-ciri burung adalah:

Perbezaan Haiwan & Tumbuhan | Pengkelasan Haiwan | Mamalia | Amfibia | Reptilia |Ikan | Invertebrata | Pengkelasan tumbuhan | Tumbuhan berbunga | Tumbuhan tak berbunga.