Make your own free website on Tripod.com
Watak Utama
Watak Sampingan
Sinopsis adalah ringkasan cerita.
Pertama, baca cerpen dengan teliti, dan fahami cerita tersebut.
Catat peristiwa-peristiwa penting. Kenalpasti watak utama dan watak sampingan.
Setiap cerpen ada watak utama dan sampingan.
Cuba awak klik butang di bawah, kemudian pilih watak yang kamu ingin tahu.
Cikgu, apakah maksud sinopsis?
Bagaimanakah hendak meng- hasilkan sinopsis?
Selepas membaca dengan teliti, apa- kah yang perlu dilakukan ?
Bagaimana hendak mengenali watak utama dan watak sampingan?