Make your own free website on Tripod.com

Nilai

Merujuk kepada elemen-elemen (unsur-unsur) hidup manusia.

Contoh: bergotong-rotong, bekerjasama, baik hati, kebersihan dan lain-lain.

Nilai-nilai murni daripada cerpen "Hadiah Hari Guru" ialah:

1.Baik hati

8.Kegigihan
2.Keikhlasan 9.Mengenang budi
3.Kejujuran 10.Berdisiplin
4.Bertanggung jawab 11.Kebersihan
5.Simpati 12.Tidak pilih kasih
6.Tolong-menolong 13.Hormat-menghormati
7.Ketabahan 14.Cermat