Make your own free website on Tripod.com

PERWATAKAN

Gambaran tentang watak itu sama ada dari luaran/fizikal dan dalaman/kejiwaan.

Perwatakan luaran: contoh;putih,hitam,pendek,tinggi.

Perwatakan dalaman: contoh;emosi,fikiran,tingkahlaku,baik, rajin, pemalas dan lain-lain.