Make your own free website on Tripod.com

WATAK

-ialah pelaku-pelaku atau pemegang peranan dalam sesebuah cerita.

Watak utama: watak yang memainkan peranan penting dalam sesebuah cerita bagi menggerakkan sesuatu cerita.
Watak sampingan: watak yang menyokong tindak-tanduk watak utama untuk melengkapkan cerita.