Contoh-contoh haiwan amfibia adalah seperti katak, kodok, salamander dan niut.

Antara ciri-ciri haiwan amfibia adalah:

Perbezaan Haiwan & Tumbuhan | Pengkelasan Haiwan | Mamalia | Reptilia | Ikan | Burung | Invertebrata | Pengkelasan tumbuhan | Tumbuhan berbunga | Tumbuhan tak berbunga.