Contoh-contoh haiwan reptilia adalah seperti ular, penyu, biawak, buaya, cicak dan lain-lain lagi.

Antara ciri-ciri haiwan reptilia adalah:

Perbezaan Haiwan & Tumbuhan | Pengkelasan Haiwan | Mamalia | Amfibia | Ikan | Burung | Invertebrata | Pengkelasan tumbuhan | Tumbuhan berbunga | Tumbuhan tak berbunga.