Contoh-contoh ikan adalah seperti ikan kembung, haruan, keli, yu, bawal dan lain-lain lagi.

Antara ciri-ciri ikan adalah:

Perbezaan Haiwan & Tumbuhan | Pengkelasan Haiwan | Mamalia | Amfibia | Reptilia | Burung | Invertebrata | Pengkelasan tumbuhan | Tumbuhan berbunga | Tumbuhan tak berbunga.